NABÓR: dofinansowanie klastrów energii – POIiŚ 1.1.1 (300 mln zł na dotacje i pożyczki z premią)

NABÓR WNIOSKÓW

30 czerwca 2017 NFOŚiGW ogłosił konkurs dla klastrów energii z działania 1.1.1. POIiŚ.

Na budowę nowych lub przebudowę jednostek wytwarzania energii z OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył 300 mln zł w ramach naboru z poddziałania 1.1.1.

Wnioski będzie można składać od 31 lipca do 29 września 2017 r. Dofinansowanie przewidziano dla koordynatorów lub członków klastra energii.  Czytaj dalej NABÓR: dofinansowanie klastrów energii – POIiŚ 1.1.1 (300 mln zł na dotacje i pożyczki z premią)