termomodernizacja

Zainteresowanych przygotowaniem wniosku prosimy o kontakt

Harmonogram naborów

Najbliższe nabory wniosków:

  • I Oś priorytetowa: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym