Wybierz finansowanie dla Swojego gospodarstwa  

Młody Rolnik 

Działanie I.11

Nabór wniosków: 19 czerwca – 19 sierpnia 2024

Pomoc finansowa dla młodych rolników umożliwiająca rozpoczęcie lub rozwój działalności rolniczej poprzez wsparcie inwestycji w środki trwałe i wartości niematerialne, przyznawana w formie płatności ryczałtowej w wysokości 200 tysięcy złotych.

Rozwój małych gospodarstw

Działanie I.10.5

Nabór wniosków: 25 lipca – 22 sierpnia 2024

Kwota dotacji: 120 000 zł na rozpoczynanie działalności w zakresie wprowadzania produktów na rynek w ramach tzw. krótkiego łańcucha dostaw oraz gospodarstwa prowadzące produkcję ekologiczną.;
100 000 zł - dla gospodarstw pozostałych

Inwestycje zwiększające konkurencyjność

Działanie I.10.1.1

Nabór wniosków: 5 września 2024 – 11 października 2024

Interwencja wspiera gospodarstwa rolnicze poprzez różne operacje, takie jak rolnictwo precyzyjne czy produkcja ekologiczna, celem zwiększenia konkurencyjności i poprawy jakości produkcji.

I.10.2 Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE

200 000 złotych bezzwrotnej premii

65% kosztów kwalifikowanych

Nabór wniosków: 

25 stycznia - 23 lutego

Małe przetwórstwo

Do 500 000 zł dotacji
na działalność przetwórczą

Nabór wniosków: 

3 stycznia 2024 – 5 lutego 2024

Rolnictwo 4.0

Termin naboru – wnioski od 15 listopada do 17 listopada 2023 r. do godz. 23:59:59